noc důstojnosti

🕯 Rozhodli jsme se společně se SKOKem do života, o.p.s., že v Hradci Králové pomůžeme zorganizovat Noc důstojnosti.

🤍 Přijďte spolu s námi 6.ledna 2023 na Pivovarské náměstí v Hradci Králové zapálit svíčku za Dorotu Šandorovou a upozornit na alarmující stav českého sociálního systému, který nedokáže zajistit lidem s hlubším mentálním postižením důstojný život – v Praze, Brně, Hradci Králové, Chebu, Olomouci, Ostravě, Krásné Lípě. Další města se přidávají. Akce se koná pod záštitou Veřejného ochránce práv.

😢 Dorota Šandorová byla noci ze 6. na 7. ledna 2021 zabita pečovatelem sociální služby. Ten ji šel během noční služby údajně uklidnit, místo toho ji ale zalehl, zkroutil jí ruce a plnou silou jí tlačil na hrudník, až upadla do bezvědomí a udusila se. Ráno našli Dorotu s rukama zkroucenýma vysoko za zády, s peřinou přes hlavu a s hlavou zabořenou hluboko do polštáře. Smrt Doroty byla vyústěním dlouhodobého týrání a narušování důstojnosti klientů.

🤫 Soud pachatele odsoudil za vraždu, která byla následně překvalifikovaná na usmrcení z nedbalosti. O případu se nikde nepsalo, neobjevil se v kazuistikách jako příklad špatné praxe, do zařízení nepřijela inspekce ani žádná návštěva. Nikdo nedostal pozvánku na Dorotin pohřeb. Městský úřad, její opatrovník, pohřeb uspořádal beze svědků.

💙 Pojďme si památku Doroty Šandorové společně připomenout.

www.nocdustojnosti.cz

🌝 Průběh Noci důstojnosti v Hradci Králové

👥 Společně se sejdeme v 17 hodin na Pivovarském náměstí v Hradci Králové u místa s fotografií Doroty. Tady může každý uctít Dorotinu památku zapálením 🕯svíčky, 🌹položením květiny, 💌dopisu, nebo třeba jen 🤫 tichou myšlenkou.

🗣 Vystoupí i několik řečníků: Hana Šimáčková z Nebuď na nule, z.s., Kateřina Drábková Bíbusová a Alžběta Janatová ze SKOKu do života, o.p.s., Zuzana Sýkorová ze Střediska rané péče Sluníčko, Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, Pavel Vrbický, náměstek primátorky Hradce Králové.

🙏 Katolický kněz Pavel Rousek spolu s námi pronese modlitbu za Dorotu a za všechny lidi s postižením a jejich rodiny, co nemohli a nemohou žít důstojně.

💙 Vnímáme, že se takto setkáváme, protože společně můžeme měnit podmínky, ve kterých lidé s postižením a jejich rodiny žijí.