Hanka

Mgr. Hana Šimáčková

Hanka je rodačka z Hradce Králové, kde dodnes žije. Vystudovala obor Speciální pedagogika – učitelství na Pedagogické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Práci se sexualitou lidí s postižením se aktivně věnuje od roku 2008.

„Velký vliv na mě v mém profesním životě měla 3 osudová setkání:

Paní doktorka Jaroslava Zemková. S touto báječnou ženou jsem se setkala při svém studiu na Univerzitě Karlově v Praze. Její odbornost, lidský přístup, respekt k lidem s mentálním postižením ale i ke svým studentům – tohle všechno mě přimělo zamilovat si obor psychopedie a nebát se výzev. Není náhodou, že se stala i vedoucí mé diplomové práce na téma Sexualita a vztahy dospělých lidí s mentálním postižením.

Petr Eisner, který mému přístupu k tématu sexualita lidí s postižením pomohl vytvořit logický rámec a prostor pro mou profesionalizaci v této oblasti. Supervize pod jeho vedením a kurzy na téma sexualita, empowerment  mi od počátku pomáhají NEBÝT NA NULE a být profesionál.

SKOK do života, o.p.s. – můj zaměstnavatel od roku 2008 a srdeční záležitost navždy. Od samého počátku práce ve SKOKu do života jsem se mohla věnovat oblasti sexuality, podílet se na zavádění práce se sexualitou v organizaci a na jejím rozvoji. Právě tady jsem se stala sexuálním důvěrníkem pro klienty celé organizace a poskytuji odbornou podporu i pracovníkům přímé práce. Jsem šťastná, že SKOK nikdy NEBYL NA NULE.“