Petr

Petr Eisner, DiS. 

Petr se v práci s lidmi s postižením pohybuje od roku 2000.

Je dlouholetým průkopníkem práce se sexualitou a vztahy lidí s postižením v České republice, autorem mnoha článků i publikací a speciálních pomůcek.

Pracoval v několika organizacích poskytujících sociální služby, od roku 2012 je na volné noze jako lektor a supervizor.

Mimo jiné spolupracuje s institucemi MPSV ČRKanceláří Veřejného ochránce právJabokem– Vyšší školou sociálně-pedagogickou a teologickou, kterou také sám vystudoval.

Petr poskytuje kvalitní vzdělávání a kurzy potřebné pro zavádění práce se sexualitou a za svou praxi vzdělal v tématu jen na akreditovaných kurzech přes 6 500 účastníků, převážně pracovníků sociálních služeb.

Petr je praktik a několik posledních let je také členem týmu Poradenského centra SPMP ČR.

Více o Petrovi a jeho práci naleznete na www.petreisner.cz

Věra

Bc. Věra Srdečná 

Věra pracuje v neziskovém sektoru přes 25 let, zejména jako projektový manažer a fundraiser. Je to její srdeční záležitost.

Zavádění standardů pro práci v oblasti sexuality se téměř 10 let věnovala v pobytovém zařízení pro klienty s kombinovaným postižením a těžkými formami autismu, kde také s tímto tématem pracovala v přímé péči.

V oblasti sexuality spolupracovala také v MŠ speciální a ZŠ speciální.

Byla mentorem zvládání problémového chování u klientů, lektorkou tzv. šetrných úchopů.

V současné době se věnuje především fundraisingovým aktivitám.