Mgr. Alena Nosková

Alena Nosková pochází z Trutnova, studia práv a první roky koncipientství v advokátní praxi strávila v Brně. Od roku 2010 žije v Hradci Králové, kde se po založení rodiny rozhodla věnovat práci v neziskové organizaci SKOK do života, o.p.s.

Od roku 2014 se věnuje uplatňování práv dospělých lidí s mentálním postižením. Od roku 2015 je ve SKOKu do života profesionálním podpůrcem, kdy vykonává nápomoc v rozhodování pro klienty, kterým byla vrácena svéprávnost. V rámci práce se věnuje i alternativám k omezování svéprávnosti a podpoře klientů v průběhu soudního řízení.  

Problematice opatrovnictví se věnuje od roku 2015, nejprve na bázi spolupráce s Ligou lidských práv, posléze jako spoluautorka Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví v Královéhradeckém kraji. V rámci stejného projektu Královéhradeckého kraje od roku 2017 školí veřejné opatrovníky a vede pro ně pravidelné kazuistické semináře. Spolupracuje také jako odborník na tuto oblast s Kanceláří veřejného ochránce práv.

Alena při své práci zastává přesvědčení, že všichni jsme rovnocennými občany a naší povinností je lidem s postižením poskytnout kvalitní a dostupnou podporou, aby mohli vést svobodný, důstojný, soběstačný a odpovědný život.