PORADNA

O službě

PORADNA pro oblast sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením (dále jen PORADNA) je registrovanou sociální službou. Poskytujeme sociální poradenství dle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Od 1.7.2022 jsme součástí sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Služba je poskytována ambulantní formou v prostorách naší poradny v Hradci Králové.

Poslání

Posláním sociální služby PORADNA je poskytovat kvalitní službu odborné sociální poradenství, aby mohli její uživatelé své sexuální a vztahové potřeby naplňovat svobodně, bezpečně a odpovědně v rámci zákonných a společenských norem.

Cíle

Poskytovat uživatelům služby srozumitelnou sexuální výchovu, osvětu, intervenci a poradenství, aby mohli své sexuální a vztahové potřeby naplňovat bezpečně, svobodně a odpovědně v rámci zákonných a společenských norem.
Působit na vytvoření informovaného, respektujícího a podpůrné prostředí kolem uživatele služby (pečující, pracovníci služeb).
Spolupracovat s dalšími zainteresovanými subjekty při efektivnějším řešení zakázky uživatele služby (odborníci ze zdravotnictví, policie, sociální služby).

Zásady

Profesionální a respektující přístup k uživatelům služeb a jejich rodinám s důrazem na vytvoření důstojného prostředí, důvěry a bezpečí.
Odbornost a kvalita poskytované služby.
Srozumitelnost, názornost, použitelnost v praxi.
Maximální možné předávání odpovědnosti uživateli služby, snižování jeho závislosti na službách.
Vymezení jasných hranic v oblasti práce se sexualitou v rámci služby a spolupráce s dalšími odborníky.

Kdo k nám může chodit

Cílovou skupinou PORADNY jsou lidé s mentálním postižením, kombinovaným postižením, fyzickým postižením a lidé s poruchou autistického spektra od 8 let bez horní hranice věku, kteří mají obtíže při naplňování svých sexuálních a vztahových potřeb, nebo těmto obtížím chtějí předcházet.

Děti a dospívající ve věku 8 – 14 let mohou využít službu PORADNA pouze v doprovodu svého zákonného zástupce. U dospívajících ve věku 15 – 17 let může být vyžádán písemný souhlas zákonného zástupce  s poskytováním služby.

Služba je poskytována pouze lidem z Královéhradeckého kraje. V případě, že jste z jiného kraje, můžeme Vás v rámci základního sociálního poradenství nasměrovat na služby ve Vašem regionu. Proto se na nás neváhejte obrátit.

Co nabízíme

  • Srozumitelnou sexuální výchovu a osvětu lidem s postižením s ohledem na jejich věk a individuální potřeby.
  • Sexuální intervenci a poradenství lidem s postižením.
  • Podporu v otázkách rodičovství lidí s postižením.
  • Poradenství pro rodiny, opatrovníky a blízké lidí s postižením v oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením.
  • Podporu terapeuta při řešení zakázek v oblasti sexuality vztahů a rodičovství lidí s postižením.
  • Podporu při spolupráci s dalšími odborníky například z oboru zdravotnictví (sexuolog, gynekolog, urolog).

Co nenabízíme

  • Klientů a klientek se nikdy nedotýkáme, všichni zůstáváme oblečení.
  • Neposkytujeme sexuální služby, ani sexuální asistenci.
  • Neprodáváme erotické pomůcky.

Kdy můžete službu využít
Pondělí: 9:00 – 17:30
Úterý: 9:00 – 17:30
Středa: 9:00 – 13:30

Vždy je nezbytné domluvit se na termínu předem telefonicky nebo emailem.

Kde nás najdete

Akademika Heyrovského 1178/6
500 03 Hradec Králové
(Budova EPOS – 5.patro)

Prostory poradny nejsou plně bezbariérové. Konzultujte, prosíme, s námi Vaše potřeby při sjednávání první konzultace. Společně jistě najdeme cestu, jak setkání uskutečnit.

Kontakt

Poradkyně
Mgr. Hana Šimáčková
hana.simackova@nebudnanule.cz
+420 724 461 102

Děkujeme za podporu