skupiny sexuálních důvěrníků

PRACOVNÍ SKUPINY SEXUÁLNÍCH DŮVĚRNÍKŮ vznikly jako platforma pro sdílení a rozvoj dobré praxe v poskytování podpory lidem s postižením či znevýhodněním v oblasti sexuality a vztahů.

Historicky první skupina byla založena už v roce 2015 s jihočeskými organizacemi za podpory a odborného vedení Petra Eisnera. Tato praxe se velmi osvědčila a postupem času se skupiny stále rozšiřují i do dalších krajů České republiky.

Co ve skupinách děláme?

 • Sdílíme dobrou praxi v oblasti práce se sexualitou a vztahy našich klientů či žáků.
 • Radíme se, jak metodicky v oblasti konkrétních kazuistik, tak v systémových záležitostech práce se sexualitou v organizaci, např. v tvorbě a vývoji protokolu sexuality.
 • Propojujeme organizace v jednotlivých regionech ČR.
 • Čerpáme vzájemnou podporu a inspiraci.
 • Sdílíme a radíme se jak mezi sebou, tak s přizvanými supervizory a odborníky.
 • Propojujeme aktivity pořádané organizacemi v regionu a tím zprostředkováváme možnosti kontaktu klientů služeb s dalšími lidmi na nových místech.

Pro koho jsou skupiny určené?

 • Pro pracovníky sociálních služeb, kteří pracují (anebo chtějí profesionálně pracovat) se sexualitou svých klientů.
 • Pro pedagogy pracující ve školách, které realizují sexuální výchovu (anebo se jí realizovat chystají).
 • Dosavadní zkušenosti s prací se sexualitou nejsou podmínkou účasti. Skupina může sdružovat jak pokročilé, tak začátečníky.

Jak skupiny fungují?

 • Pracovní skupiny jsou činné pod organizací NEBUĎ NA NULE, z.s. – unie sexuálních důvěrníků (dále NNN).
 • NNN zajišťuje organizační, metodickou a odbornou podporu skupinám a jejich koordinátorům v jednotlivých regionech.
 • Pracovní skupina má svého koordinátora, který dbá na plynulé fungování skupiny, organizaci setkání, rozesílání zápisů, moderování setkání. 
 • Počet účastníků na setkání skupiny je maximálně 15. Z jednoho zařízení se mohou skupiny účastnit maximálně 2 pracovníci.
 • Frekvence pracovních setkání je 3x až 4x za rok a doba setkání je min. 2,5 hodiny. Frekvence a přesná doba je na domluvě účastníků a jejich možnostech. Skupina se musí sejít minimálně 2x za rok.
 • Pracovní skupiny se schází vždy v prostorách jedné ze zúčastněných organizací.
 • Organizace se v pořádání pracovního setkání postupně střídají. Místo a čas setkání se domluví na předchozím pracovním setkání. 

Členství v pracovní skupině sexuálních důvěrníků

 • Členem může být fyzická i právnická osoba (tedy organizace) poskytující sociální služby, škola, případně zdravotnické zařízení, nebo pracovník v těchto oblastech pracující.
 • Dosavadní zapojení do práce se sexualitou nebo zkušenosti nejsou podmínkou. Nutný je zájem o problematiku a snaha chtít v práci se sexualitou ve své profesi/službě/organizaci aktivně pracovat.
 • Účastnit skupiny se může jak zkušený člen tak začátečník, který bude z účasti čerpat a učit se se sexualitou pracovat.
 • Účastníci pracovních skupin jsou členy skupiny a z členského příspěvku 1200 Kč/rok pak NNN hradí náklady na podporu skupiny a „hosty“ – např. supervizory, odborníky atp., které si skupina bude chtít pozvat.
 • Skupinu mohou navštěvovat i nečlenové, jejich příspěvek na náklady pak bude řešen individuálně formou faktury.
 • Přihlášení probíhá formou zaevidování a úhradou členského poplatku. V případě neplnění povinností (např. pasivita v práci se sexualitou) a pravidel pro fungování skupin může být členství odejmuto.
 • Členský poplatek se v případě členství ve skupině a zároveň v unii nenásobí.

Máte zájem o nějaké další informace?
Chcete se připojit ke skupině, která funguje ve Vašem regionu?
Chcete iniciovat vznik skupiny ve Vašem regionu?

Napište nám!