unie sexuálních důvěrníků

UNIE SEXUÁLNÍCH DŮVĚRNÍKŮ České republiky sdružuje ověřené odborníky v práci se sexualitou a vztahy lidí s postižením. Jedná se o spojení jednotlivých expertů a nebo organizací, ve kterých pracují.

Unie je organizována pod NEBUĎ NA NULE a veřejně prezentována jako hlas odborníků.

Členství v unii je zárukou dobré práce se sexualitou a vodítkem pro vyhledání služeb takové organizace nebo experta v konkrétních regionech.

Unie má za cíl neustále redefinovat a udržovat odborný standard v práci se sexualitou a spojit odborníky po celé ČR v cestě za tímto cílem a kompetencemi profesionálů.

Unie se bude prezentovat publikační činností, pravidelnými konferencemi a aktivní snahou o případné systémové změny v oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví v České republice.

Členství v Unii sexuálních důvěrníků

  • Členem může být fyzická i právnická osoba (tedy organizace) poskytující sociální služby, škola, případně zdravotnické zařízení, nebo pracovník v těchto oblastech pracující.
  • Podmínkou je aktivní zapojení do práce se sexualitou. Člen by měl aktivně pracovat jako sexuální důvěrník a disponovat jistými zkušenostmi a kompetencemi.
  • Organizace by měla mít Protokol sexuality nebo jiný materiál vztahující se k uchopení práce se sexualitou, alespoň ve fázi vzniku a zavádění.
  • Členství vznikne nejčastěji na základě aktivní účasti v pracovních skupinách sexuálních důvěrníků, kde bude práce se sexualitou zřejmá a sdílená, ale může být uděleno i subjektu, který se skupin neúčastní, ale se sexualitou prokazatelně pracuje.
  • Pro udělení členství je nezbytné posouzení stavu organizace nebo jednotlivce a kvality jejich práce se sexualitou pracovníkem NNN.
  • Organizace, nebo pracovníci evidovaní jako členové, budou pak prezentováni v rámci unie jako odborníci působící v regionu a v ČR. Budou mít možnost podílet se na dalších aktivitách Nebuď na nule, z.s. – unie sexuálních důvěrníků České republiky.
  • Členský poplatek je 1200kč/kalendářní rok. Členský poplatek se v případě členství ve skupině a zároveň v unii nenásobí.
  • Přihlášení probíhá formou schválení žádosti, zaevidování a úhradou členského poplatku.

Potřebujete další informace o fungování unie?
Máte téma nebo námět pro unii?
Chcete se stát členem unie?

Napište nám!