o nás

NEBUĎ NA NULE, z. s. – unie sexuálních důvěrníků České republiky je spolek profesionálů poskytujících podporu lidem se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním v oblasti sexuality a vztahů v rámci sociálních, sociálně zdravotních služeb, školství či zdravotnictví tak, aby mohli své vztahové a sexuální potřeby naplňovat svobodně, odpovědně a bezpečně v rámci zákonných a společenských norem.

Tyto profesionály v České republice nazýváme sexuálními důvěrníky.
Ano, i to jsme my!
HankaPetr a Věra – zakladatelé spolku NEBUĎ NA NULE.

Proč tu jsme?

Náš název „NEBUĎ NA NULE“ vychází z dlouhodobě používané a osvědčené Osy zapojení pracovníka do práce se sexualitou. Ačkoli sexualita lidí s postižením již dlouhá léta není tabu, stále se setkáváme s pracovníky a organizacemi, které se práci se sexualitou vyhýbají, zavírají před ní oči. Bohužel, jsou prostě NA NULE.

Naplněný sexuální a vztahový život vede ke štěstí a spokojenosti nás všech bez ohledu na to, zda jsme zdraví, nebo máme nějaký hendikep. Je důležité, abychom mohli tyto potřeby naplňovat svobodně, ale také bezpečně a odpovědně a při obtížích měli k dispozici legitimní a bezpečné nástroje podpory.

Petr Eisner, DiS.

Kvalitní práci se sexualitou považujeme za součást každé kvalitní sociální služby a fandíme těm, kteří mají odvahu, chuť a snahu dostat se z NULY na to správné a bezpečné místo na OSE. A na této cestě Vás chceme maximálně podpořit.

Co je naším cílem?

  • Standardizovat práci se sexualitou v ČR.
  • Podpořit a sjednotit ty, kdo se sexualitou skutečně odborně pracují.
  • Jasně oddělit tuto oblast práce od sexuální asistence.
  • Vytvářet přirozenou podporu bezpečného sexuálního a vztahového života lidí s postižením v rámci platné legislativy v České republice.

Co děláme?

  • Sdružujeme a propojujeme sexuální důvěrníky a další profesionály v regionech i v rámci celé České republice v rámci Pracovních skupin sexuálních důvěrníků.
  • Pořádáme osvětové a vzdělávací aktivity pro pracovníky sociálních služeb, pedagogy, zdravotníky, ale také pro samotné lidi s postižením, jejich rodiče, případně i širší veřejnost.
  • Poskytujeme odbornou podporu a supervize sexuálních důvěrníků v rámci pracovních skupin i mimo ně.
  • Tvoříme publikace, odborné pomůcky a další materiály využitelné v této oblasti.