Mgr. Hana Šimáčková

Hanka se narodila v Hradci Králové, kde žije dodnes. Absolvovala obor Speciální pedagogika – učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ačkoli jí oblast speciální pedagogiky vždy velmi zajímala, nakonec si vybrala práci v sociálních službách.

„Práce v sociálních službách mi vždy přišla svobodnější a více zaměřená na podporu v reálném životě člověka s postižením. Nechtěla jsem děti s mentálním postižením učit v lavicích vyjmenovaná slova, když se aktuálně potřebovaly naučit umývat si ruce nebo cestovat autobusem. Nedávalo mi to smysl. Přesto chovám úctu ke všem kolegyním a kolegům, kteří ve školství našli své místo a dělají svou práci skvěle.“

Od roku 2008 do roku 2022 působila v organizaci SKOK do života. Věnovala se oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením a jejímu systémovému zavádění do jednotlivých služeb. Stala se sexuální důvěrnicí na plný úvazek pro klientky a klienty celé organizace. Její podpora směřovala i do prostředí klientů a klientek – tedy k jejich rodinám, opatrovníkům, blízkým lidem a také k pracovníkům z jednotlivých sociálních služeb. Právě o tuto zkušenost se nejvíce opírá ve své současné praxi poradkyně, lektorky a konzultantky.

„Přímou práci s klientkami a klienty SKOKu do života vnímám jako nenahraditelnou zkušenost. Nejen, že jsem měla možnost setkat se velmi různými zakázkami v životech těchto lidí a provázet je při jejich řešení, ale také hledat cesty spolupráce s pečujícími pracovníky i dalšími odborníky. Jsem přesvědčená, že se teorie musí opírat o praxi. Bez toho není možné být odborníkem.“

Roku 2019 založila spolu s Petrem Eisnerem a Věrou Srdečnou spolek NEBUĎ NA NULE, z.s. – unie sexuálních důvěrníků České republiky, jehož je nyní předsedkyní. V roce 2022 se stala jednou z prvních absolventek Sebezkušenostního výcviku: Sexuální poradce pro specifické cílové skupiny lidí s postižením (Nebuď na nule, z.s.) a nyní se podílí na jeho vedení. Od července 2022 působí v PORADNĚ pro oblast sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením v Hradci Králové jako sexuální poradkyně.