Mgr. Hana Šimáčková

Hanka je rodačka z Hradce Králové, kde žije dodnes. Absolvovala obor Speciální pedagogika – učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ačkoli jí oblast speciálního školství vždy velmi zajímala a bavila, vybrala si práci v sociálních službách.

Dlouhodobě se zaměřuje na práci se sexualitou a vztahy dospělých lidí s mentálním postižením, kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra.

Od roku 2008 je neodmyslitelně spjatá s organizací SKOK do života. Od samého počátku svého působení v této organizaci se věnuje oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením, zavádění práce se sexualitou do jednotlivých služeb. Stala se sexuálním důvěrníkem na plný úvazek pro klienty celé organizace. Poskytuje odbornou a metodickou podporu pracovníkům přímé práce. Její podpora směřuje i k rodinám, opatrovníkům a blízkým lidem klientů.

Lektoruje kurzy zaměřené na oblast sexuality a vztahu lidí s postižením a poskytuje konzultace dalším poskytovatelům sociálních služeb.

Roku 2019 založila spolu s Petrem Eisnerem a Věrou Srdečnou spolek NEBUĎ NA NULE, z.s. – unie sexuálních důvěrníků České republiky, jehož je nyní předsedkyní.