Věra

Bc. Věra Srdečná 

Věra pracuje v neziskovém sektoru přes 25 let, zejména jako projektový manažer a fundraiser. Je to její srdeční záležitost.

Zavádění standardů pro práci v oblasti sexuality se téměř 10 let věnovala v pobytovém zařízení pro klienty s kombinovaným postižením a těžkými formami autismu, kde také s tímto tématem pracovala v přímé péči.

V oblasti sexuality spolupracovala také v MŠ speciální a ZŠ speciální.

Byla mentorem zvládání problémového chování u klientů, lektorkou tzv. šetrných úchopů.

V současné době se věnuje především fundraisingovým aktivitám.