Hanka

Mgr. Hana Šimáčková

Hanka je rodačka z Hradce Králové, kde dodnes žije. Vystudovala obor Speciální pedagogika – učitelství na Pedagogické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Práci se sexualitou lidí s postižením se aktivně věnuje od roku 2008.

„Velký vliv na mě v mém profesním životě měla 3 osudová setkání:

Paní doktorka Jaroslava Zemková. S touto báječnou ženou jsem se setkala při svém studiu na Univerzitě Karlově v Praze. Její odbornost, lidský přístup, respekt k lidem s mentálním postižením ale i ke svým studentům – tohle všechno mě přimělo zamilovat si obor psychopedie a nebát se výzev. Není náhodou, že se stala i vedoucí mé diplomové práce na téma Sexualita a vztahy dospělých lidí s mentálním postižením.

Petr Eisner, který mému přístupu k tématu sexualita lidí s postižením pomohl vytvořit logický rámec a prostor pro mou profesionalizaci v této oblasti. Supervize pod jeho vedením a kurzy na téma sexualita, empowerment  mi od počátku pomáhají NEBÝT NA NULE a být profesionál.

SKOK do života, o.p.s. – můj zaměstnavatel od roku 2008 a srdeční záležitost navždy. Od samého počátku práce ve SKOKu do života jsem se mohla věnovat oblasti sexuality, podílet se na zavádění práce se sexualitou v organizaci a na jejím rozvoji. Právě tady jsem se stala sexuálním důvěrníkem pro klienty celé organizace a poskytuji odbornou podporu i pracovníkům přímé práce. Jsem šťastná, že SKOK nikdy NEBYL NA NULE.“

Petr

Petr Eisner, DiS. 

Petr se v práci s lidmi s postižením pohybuje od roku 2000.

Je dlouholetým průkopníkem práce se sexualitou a vztahy lidí s postižením v České republice, autorem mnoha článků i publikací a speciálních pomůcek.

Pracoval v několika organizacích poskytujících sociální služby, od roku 2012 je na volné noze jako lektor a supervizor.

Mimo jiné spolupracuje s institucemi MPSV ČRKanceláří Veřejného ochránce právJabokem– Vyšší školou sociálně-pedagogickou a teologickou, kterou také sám vystudoval.

Petr poskytuje kvalitní vzdělávání a kurzy potřebné pro zavádění práce se sexualitou a za svou praxi vzdělal v tématu jen na akreditovaných kurzech přes 6 500 účastníků, převážně pracovníků sociálních služeb.

Petr je praktik a několik posledních let je také členem týmu Poradenského centra SPMP ČR.

Více o Petrovi a jeho práci naleznete na www.petreisner.cz

Věra

Bc. Věra Srdečná 

Věra pracuje v neziskovém sektoru přes 25 let, zejména jako projektový manažer a fundraiser. Je to její srdeční záležitost.

Zavádění standardů pro práci v oblasti sexuality se téměř 10 let věnovala v pobytovém zařízení pro klienty s kombinovaným postižením a těžkými formami autismu, kde také s tímto tématem pracovala v přímé péči.

V oblasti sexuality spolupracovala také v MŠ speciální a ZŠ speciální.

Byla mentorem zvládání problémového chování u klientů, lektorkou tzv. šetrných úchopů.

V současné době se věnuje především fundraisingovým aktivitám.