Mgr. Bc. Jana Bernoldová, Ph.D.

Jana Bernoldová pochází z Benešova. Získala doktorát ve studijním programu speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době je na rodičovské dovolené a působí jako metodický poradce pro neziskové organizace poskytující sociální služby. Je autorkou řady publikací a stále aktivně také spolupracuje na několika studiích zabývajících se aspekty rodiného života osob s postižením.

Před čtyřmi lety získala ocenění Univie IASSID, které uděluje Fakulta psychologie Univerzity ve Vídni začínajícím vědeckým pracovníkům za přínos ve výzkumu v oblasti mentálního postižení. V roce 2018 obdržela Cenu Josefa Hlávky.

Lektoruje kurzy o rodičovství a plánování rodičovství u osob s mentálním postižením pro sociální pracovníky. Spoluvytvářela sebevzdělávací listy a poté i terénní program Neobyčejné rodičovství určený pro rodiče s mentálním postižením. Rovněž jim poskytovala sociální služby. Jejím cílem je zpřístupnit lidem s mentálním postižením informace o sexuální výchově, připravit je na případné odpovědné rodičovství a zkvalitnit život rodin v čele s rodičem s mentálním postižením.