PhDr. Martina Venglářová

PhDr. Martina Venglářová je zkušená psychoterapeutka. Ve své praxi se zaměřuje především na problémy v mezilidských vztazích, zejména ve vtazích partnerských.

Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti psychiatrie pracuje také s klienty, kteří mají různé příznaky duševní nepohody, vyvolané dlouhodobou zátěží stresem, traumatem. Ve spolupráci s psychiatry tak lze lépe zvládnout deprese, úzkostné stavy, fobie nebo příznaky posttraumatické poruchy.

Již několik let se věnuje práci s manželskými a partnerskými dvojicemi, včetně stejnopohlavních párů. Věnuje se problémům v sexuálním životě, sexuálním dysfunkcím psychického původu, nesouladu v sexuálním životě páru a následkům sexuálních traumat.

Sexuologické problematice se věnuje od r. 2000, kdy začala pracovat na sexuologickém oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice. Dále pokračovala v ambulanci Sexuologie GONA (do současnosti).

Působí také jako lektorka a supervizorka, věnuje se výuce sexuologie na VŠPSS.

Je autorkou mnoha publikací, mimo jiné publikace Sexualita osob s postižením a znevýhodněním, na které spolupracovala s Petrem Eisnerem.