Kdo je sexuální důvěrník/důvěrnice?

Petr Eisner a Hana Šimáčková připravili k 1. celostátnímu setkání sexuálních důvěrníků České republiky, které se konalo 30.3. 2023 v Pardubicích, brožuru s vymezením pojmu sexuální důvěrník. Tato brožura vychází z dlouholeté praxe zavádění této pracovní pozice v sociálních službách a ve školství.